Privacy verklaring

Your gegevens are safe with us

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Virtual Green Business Support, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Virtual Green Business Support, gevestigd aan De Mossel te Noord-Scharwoude, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar kim@virtual-green.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, kun je contact opnemen via kim@virtual-green.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld, zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

 

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen,
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • Bedrijfsnaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

 

Om een overeenkomst uit te voeren, zakenreizen te boeken en afspraken met je te kunnen maken. 

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens
 • Bedrijfsnaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel) 
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Documentnummer legitimatiebewijs (optioneel)
 • Creditcard gegevens (optioneel)
 • Bankrekening gegevens (optioneel)
 • Inloggegevens bankrekening (optioneel)

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer (optioneel) 

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 

Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat, gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Om effectief advertenties en marketing te kunnen uitvoeren

Om effectief te kunnen adverteren en te kunnen zien hoe mijn advertenties presteren maak ik gebruik van de Facebook Conversion API. Wanneer je mij via de cookie banner toestemming geeft voor het gebruik van de Facebook Conversion API dan kunnen de volgende gegevens vanaf mijn server naar Facebook gestuurd worden:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik

Virtual Green Business Support gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven maak ik gebruik van de Facebook Conversion API om effectief te kunnen adverteren. Deze techniek wordt pas actief wanneer je hiervoor akkoord geeft in de cookiebanner.

 

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn post versturen 
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Moneybird)
 • Mijn webhosting verzorgen (WebRuimteHosting)

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

 

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Virtual Green Business Support, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

 

De beveiliging van jouw gegevens

Virtual Green Business Support heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 1 jaar na ons laatste contact. 

E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Paspoort en creditcardgegevens:
Gegevens betreffende legitimatiebewijzen, creditcardgegevens en kopieën van reisdocumenten worden verwijderd na het voltooien van de opdracht.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Green Business Support. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kim@virtual-green.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Virtual Green Business Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar kim@virtual-green.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Virtual Green Business Support verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Virtual Green Business Support accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Virtual Green Business Support om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. 

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Virtual Green Business Support, ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, kim@virtual-green.nl of per post:

Virtual Green Business Support
T.a.v. Kim Soemers
De Mossel 17C
1723 HZ Noord-Scharwoude

Virtual Green Business Support is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77421019.
Versie: februari 2022